Wajah IPGKSAH

Hubungi Pentadbir laman sekiranya anda menghadapi masalah log masuk

Berita & Pengumuman:

 • Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdattar dengan
  Kemenlerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah:
  No./Tajuk Sebutharga
  Kod Bidang
  Pendaftaran
  TarikhTutup
  Sebutharga
  PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN
  FOTOSTAT DI INSTITUT
  PENDIDIKAN GURU KAMPUS
  SULTAN ABDUL HALIM
  UNTUK TEMPOH 24 BULAN MULAI
  15 FEBRUARI 2017 HINGGA
  14 FEBRUARI 2019
  IPGKSAH/S/03/02/BIL.1 2017

  221502
  (Sewaan
  mesin dan
  Peralatan
  Pejabat

  12.00 TENGAH HARI,
  24 JANUARI 2017
  (SELASA)

   

  Read more...
 • KEPUTUSAN UJIAN MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI NOVEMBER 2016

   

  Merujuk perkara tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa keputusan Ujian MUET sesi November 2016 boleh didapati di Unit Peperiksaan & Penilaian bermula pada 05 Januari 2017 (Khamis) bermula jam 10.30 pagi.

  Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET sesi November 2016 boleh mendaftar pada MUET sesi Mac 2017 hingga tarikh 9 Januari 2017. Pendaftaran calon sekolah/institusi tuan adalah secara online melalui laman web www.mpm.edu.my

  Adalah dimaklumkan bahawa calon yang ingin membuat rayuan untuk menyemak semula MUET, caj yang dikenakan ialah RM70.00 dan tarikh tutupnya ialah pada Januari 2017.

   

  Sekian terima kasih.

  KUPP IPG KSAH

 • MAKLUMAN PENDAFTARAN KURSUS DAN ENTRANCE SURVEY 2017

  Dimaklumkan bahawa pendaftaran kursus untuk Program Arus Perdana (Peperiksaan Mei 2017) telah dibuka mulai 3 hingga 21 Januari 2017. Sehubungan dengan itu semua pelajar diwajibkan mendaftar kursus masing-masing dalam tempoh yang telah ditetapkan.

  Kegagalan anda berbuat demikian memberi implikasi dalam peperiksaan Mei nanti. Mulai semester ini juga, para pelajar mulai Ambilan Jun 2015 diwajibkan melengkapkan Entrance Survey selepas mendaftar kursus untuk membolehkan pensyarah merekod kedatangan kuliah.

  Kegagalan melengkapkan Entrance Survey akan menyebabkan nama pelajar tidak wujud dalam senarai pada pensyarah untuk merekodkan kehadiran kuliah dalam sistem iTEMS.

  Sebarang masalah sila rujuk ke Unit Peperiksaan dan Penilaian dengan kadar segera.

  Harap maklum.

  Sekian, terima kasih.

  KUPP IPG KSAH

  03 JANUARI 2017

 • Tahniah IPGKSAH :  Sijil Cemerlang Naziran Kewangan 2016

  Read more...
 • IPGKSAH Bersama Dalam Konference ICTLD Kali Ke tiga  Di Hotel CitiTel ,Pulau Pinang 

  Read more...
 • Kalender Akademik Program Pendidikan Guru: Tahun Akademik 2017 • Pelaksanaan Sistem e-aduan secara atas talian,satu lagi usaha IPGKSAH ke arah penambahbaikkan kemudahan dan perkhidmatan untuk warga IPGKSAH, khususnya untuk para pelajar.  Harap dapat digunakan dengan baik untuk tujuan kebaikan bersama.

   

   

4. KURSUS YANG DITAWARKAN

Written by Administrator on .

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP)

Bil

NAMA KURSUS

Kod KURSUS

1

Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3117

2

Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3101

3

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3103

4

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

BMM 3104

5

Pengajaran  dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

BMM 3105

6

Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3106

7

Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

BMM 3107

8

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

BMM 3108

9

Morfologi Bahasa Melayu

BMM 3109

10

Sintaksis Bahasa Melayu

BMM 3110

11

Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu

BMM 3111

12

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan

BMM 3112

13

Kajian Tindakan 1: Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah dan Pelaksanaan)

BMM 3113

14

Kebudayaan Melayu

BMM 3114

15

Kajian Tindakan ll (Bahasa Melayu)

BMM 3115

16

Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu

BMM 3116

17

Semester 1

Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Major)

BMM 3101

18

Semester 3

Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Elektif)

BMM 3101

19

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Major)

BMM 3102

20

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Elektif)

BMM 3102

21

Kritikan Sastera

PSE 3101

22

Penulisan Kreatif

PSE 3102

23

Teater Dalam Pendidikan

PSE 3103

24

Teater Kanak-Kanak

PSE 3104