Wajah IPGKSAH

Hubungi Pentadbir laman sekiranya anda menghadapi masalah log masuk

Berita & Pengumuman:

 • Makluman dari Unit Peperiksaan & Penilaian

  PEPERIKSAAN NOVEMBER 2017

  Peperiksaan November 2017 akan berlangsung dari 6 Nov hingga 23 Nov 2017. Jadual akan dikeluarkan sedikit masa lagi.

  Online EES dan IPPK sesi Jun - Nov 2017 mula dibuka dari 6 Okt hingga 5 Nov (11.59pm). Sistem EES perlu diisi oleh pelajar Sem 3 Amb Jun 2016 dan Sem 5 Amb Jun 2015 manakala IPPK WAJIB diisi oleh semua ambilan seperti yang berikut:

  Ambilan Jan 2015 (Sem 8)

  Ambilan Jun 2015 (Sem 7)

  Ambilan Jun 2015 (Sem 5)

  Ambilan Jun 2016 (Sem 3)

  Arahan KUPP

  IPG KSAH

  Terima kasih.

 • TAHNIAH DI ATAS KEJAYAAN PARA ATLET IPG KSAH DALAM KESUKAN IPGM 2017

  KESUKAN 2017 diadakan pada 15 Sept 2017 (Jumaat hingga Ahad)

   

  Read more...
 • Kalender Akademik Program Pendidikan Guru: Tahun Akademik 2017 • Pelaksanaan Sistem e-aduan secara atas talian,satu lagi usaha IPGKSAH ke arah penambahbaikkan kemudahan dan perkhidmatan untuk warga IPGKSAH, khususnya untuk para pelajar.  Harap dapat digunakan dengan baik untuk tujuan kebaikan bersama.

   

   

4. KURSUS YANG DITAWARKAN

on .

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP)

Bil

NAMA KURSUS

Kod KURSUS

1

Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3117

2

Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3101

3

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3103

4

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

BMM 3104

5

Pengajaran  dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

BMM 3105

6

Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3106

7

Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

BMM 3107

8

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

BMM 3108

9

Morfologi Bahasa Melayu

BMM 3109

10

Sintaksis Bahasa Melayu

BMM 3110

11

Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu

BMM 3111

12

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan

BMM 3112

13

Kajian Tindakan 1: Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah dan Pelaksanaan)

BMM 3113

14

Kebudayaan Melayu

BMM 3114

15

Kajian Tindakan ll (Bahasa Melayu)

BMM 3115

16

Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu

BMM 3116

17

Semester 1

Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Major)

BMM 3101

18

Semester 3

Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Elektif)

BMM 3101

19

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Major)

BMM 3102

20

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Elektif)

BMM 3102

21

Kritikan Sastera

PSE 3101

22

Penulisan Kreatif

PSE 3102

23

Teater Dalam Pendidikan

PSE 3103

24

Teater Kanak-Kanak

PSE 3104