•  

Pentadbir Web

Aktiviti Terkini

  Berita Terkini

  PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP)

  Bil

  NAMA KURSUS

  Kod KURSUS

  1

  Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

  BMM 3117

  2

  Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

  BMM 3101

  3

  Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

  BMM 3103

  4

  Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

  BMM 3104

  5

  Pengajaran  dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

  BMM 3105

  6

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

  BMM 3106

  7

  Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

  BMM 3107

  8

  Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

  BMM 3108

  9

  Morfologi Bahasa Melayu

  BMM 3109

  10

  Sintaksis Bahasa Melayu

  BMM 3110

  11

  Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu

  BMM 3111

  12

  Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan

  BMM 3112

  13

  Kajian Tindakan 1: Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah dan Pelaksanaan)

  BMM 3113

  14

  Kebudayaan Melayu

  BMM 3114

  15

  Kajian Tindakan ll (Bahasa Melayu)

  BMM 3115

  16

  Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu

  BMM 3116

  17

  Semester 1

  Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Major)

  BMM 3101

  18

  Semester 3

  Pengajian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Elektif)

  BMM 3101

  19

  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Major)

  BMM 3102

  20

  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Elektif)

  BMM 3102

  21

  Kritikan Sastera

  PSE 3101

  22

  Penulisan Kreatif

  PSE 3102

  23

  Teater Dalam Pendidikan

  PSE 3103

  24

  Teater Kanak-Kanak

  PSE 3104

  Hubungi Kami

  Institut Pendidikan Guru
  Kampus Sultan Abdul Halim
  08000 Sungai Petani
  Kedah Darul Aman
  Tel: 04-4218621    Faks: 04-4218582
  Emel: helpdesk@ipsah.edu.my

  Mobile Web

  Layari portal rasmi IPGKSAH menggunakan pelayar web smartphone anda.